Altrecht, instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Den Dolder

Decentraal werkende medewerkers met taken in de zorgadministratie, zijn betrokken geweest in het project Reorganisatie zorgadministratie. De functies in de zorgadministraties zijn op een hoger niveau gebracht en gecentraliseerd. Dit bracht met zich mee dat ik samen met een collega HR-adviseur uitvoering heb gegeven aan het ontwerpen en uitvoering geven aan deze reorganisatie.

Hierbij was ik verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van de belangstellingsregistratie, de assessmenttrajecten en de benoemingsgesprekken. Uiteindelijk heb ik zitting genomen in de plaatsingscommissie. Deze commissie had de verantwoordelijkheid om te besluiten over de te plaatsen medewerkers.

Leony verstaat de kunst om op een prettige manier een project in de afgesproken tijd te realiseren met behoud van kwaliteit.  Leony is het type ‘getting things done’ maar met een duidelijke visie! Gecombineerd met een professionele werkhouding en nuchter boeren verstand, is het een feest om met haar samen te werken.

Martine Saegaert, HR-adviseur Altrecht