Mijn werkwijze kenmerkt zich door een aantal duidelijke stappen:

De begrippen duidelijkheid, gedrevenheid en resultaatgerichtheid staan daarbij centraal. Met deze begrippen als leidraad bied ik ondersteuning bij de fasen in een organisatie:  loslaten, innoveren en integreren.

  • Thema’s waarbij ik vaak wordt ingezet als het gaat om een organisatie in verandering, zijn; begeleiding van de reorganisatie, mobiliteit en herplaatsing van medewerkers.
  • Door mijn gecombineerde bedrijfskundige en HRM achtergrond ben ik een goede gesprekspartner voor de managers en kom ik tot een scherpe analyse ten aanzien van de problemen, behoeften en oplossingsrichtingen.
  • Omdat ik de organisatie zie als één systeem kom ik daarbij tot een integrale aanpak waarbij zowel de bedrijfsmatig als de personele aspecten een logische plek vinden.
  • In de processen vind ik het van belang om in verbinding te blijven met de ander. Dit is tevens de betekenis van Altero; de ander.  Vanuit zachtheid naar de medemens vind ik het mijn rol om zakelijk te kijken naar de organisatiedoelstellingen.

Leony heeft een goed gevoel voor verhoudingen en taakverdeling.

Petra de Leede, teammanager Fivoor