Fivoor B.V., forensische psychiatrie te Den Dolder

De klinische afdeling Roosenburg heeft een reorganisatie doorgemaakt.
Door het vervallen van de huidige units en het ontstaan van nieuwe units, gericht op de benodigde zorg, is er een reorganisatieplan opgesteld. Binnen dit proces heb ik de bestuurder en het management geadviseerd over het proces van de (her)plaatsing van de betrokken medewerkers, met inachtneming van de bestaande wet- en regelgeving, het sociaal plan en de CAO.

In het vervolgproces was het mijn opdracht om het proces van belangstellingsregistratie en herplaatsing vorm te geven. Bij de plaatsing werd rekening gehouden met samenstelling van de nieuw te vormen teams op basis van vier criteria. Mijn verantwoordelijkheid was verder gelegen in de voorlichting aan de medewerkers inzake het belangstelling- en plaatsingsproces.

Leony heb ik leren kennen als een zeer zorgvuldige, betrokken en professionele HR-adviseur. In een verandertraject binnen onze kliniek waarbij vrijwel de hele organisatie veranderen zou, is Leony betrokken geweest als HR-adviseur. Ze heeft daarin ons ondersteund bij het medezeggenschapstraject en bij de herplaatsing van meer dan 100 professionals. Hierbij is zij zeer prudent te werk gegaan in dit beladen proces.

Petra de Leede, teammanager Fivoor