Economische omstandigheden, behoefte aan kwaliteitsverbetering of zorgen dat de organisatie beter aansluit op de veranderende markt, kunnen redenen zijn om een verandering in een organisatie aan te brengen. Dit kan tot gevolg hebben dat een afdeling wordt gesloten of er minder medewerkers overblijven. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de organisatie en voor medewerkers. De volgende acties kunnen vervolgens aan de orde zijn:

  • Opnieuw organisatorisch inrichten van functies
  • Bedrijfsmatig checken op haalbaarheid
  • Opstellen formatieplaatsenplan
  • Belangstellingsregistratie
  • Organiseren assessment
  • Plaatsen of boventallig verklaren van medewerkers.
  • Interne en externe mobiliteit van medewerkers

Mijn ervaring is dat er bij reorganisaties vaak sprake is van complexe situaties op juridisch en organisatorisch gebied, bijvoorbeeld bij het opstellen van sociale plannen en collectieve ontslagaanzegging.  Hierbij vind ik heldere, tijdige en concrete informatievoorziening voor de medewerkers en overige belanghebbenden van groot belang.

Kenmerkend voor Leony is dat ze vlot, to-the-point en constructief adviseert.

Erwin Pietersma, algemeen manager Roosenburg Aventurijn/Fivoor