GGZinGeest, instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam

Na een inkrimping van 70 fte heb ik mede uitvoering gegeven aan het mobiliteitsplan binnen de organisatie op basis van het sociaal plan. Hierbij konden diverse mobiliserende maatregelen worden toegepast bij de medewerkers die boventallig werden verklaard. Tijdens deze opdracht ben ik er in geslaagd om diverse boventallige medewerkers te herplaatsen binnen en buiten de organisatie.