VU-medisch centrum, academisch ziekenhuis in Amsterdam

De afdeling P&O binnen dit academische ziekenhuis maakte de ontwikkeling door naar een centraal dienstencentrum, bestaande uit een back- en een frontoffice waarbij er nieuwe functies ontstonden en andere kwamen te vervallen.
Nadat de nieuwe structuur op papier vorm had gekregen heb ik een reorganisatieplan opgesteld met het sociaal statuut als leidraad en uitvoering gegeven aan dit plan.

Onderdelen van deze opdrachten waren: regie over nieuw te maken functiebeschrijvingen en de weging hiervan, advies over formatieomvang en mogelijke boventalligheid en het in gang zetten van de belangstellingsregistratie en – gesprekken. Regievoering over de assessments, plaatsingsvoorstellen vervaardigen voor de plaatsingscommissie en het initiëren van de herplaatsingsprocedures waren de vervolgstappen.
In het totale proces ben ik verantwoordelijk geweest voor de rapportage aan de reorganisatiecommissie, correspondentie naar de medewerkers en contacten met de Ondernemingsraad.

Ik ken Leony als een gedreven, intelligente en hard werkende collega met een zeer goed ontwikkeld analytisch vermogen die snel tot de kern van vraagstukken kan komen en zaken voor elkaar krijgt!

Astrid van der Poel – juriste VUmc


 

Leony is een aanpakker die zich niet snel laat afleiden. Ze heeft focus en is resultaatgericht.
Als Leony een missie meekrijgt, volbrengt ze deze vol energie en met een gedegen aanpak.
Ze heeft daarbij altijd oog voor het menselijke aspect.

Renske van Onland, communicatieadviseur a.i. VUmc